Voltage Variable Attenuators

XM-A7D5-0404D

F2250NLGK

$95

Voltage Variable Attenuator, F2250NLGK [PCB: 600]
F=50M-6G MaxAtten=33.6dB IL=1.4dB
Recommended Bias Controller: XM-A8E6-0404D

Configurations

A7D5D.s2p

S-Parameter Plot (Full Screen)